Hlekkur á FacebookHlekkur á InstagramTengill á TwitterTengill á Youtube

Skilmálar

Vinsamlegast lestu á ensku. Við erum ekki ábyrg fyrir þýðingarvillum á sjálfvirkum þýðingum.

Almennir notkunarskilmálar, þátttöku og viðskiptaskilmálar "UBI4ALL", Útgefandi: EBI Politische Teilhabe í Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (hér eftir einnig nefnt "EBI gUG"), Þýskalandi.

Awards

A. Almennar upplýsingar

B. Notkunarskilmálar fyrir netþjónustuna www.ubi4all.eu EBI gUG

C. Skilyrði stuðningsmanna

D. Skilyrði þátttöku í happdrætti um skilyrðislausar grunntekjur

E. Lokaákvæði

Awards

A. Almennar upplýsingar

1. Veitandi og umfang notkunarskilmálaAwards

1.1 Veitandi netþjónustunnar "www.ubi4all.eu" (hér eftir einnig nefnd "þjónustan") og því samningsaðili notanda þjónustunnar (hér eftir einnig nefndur "notandi") er EBI Politische Teilhabe í Evrópu gemeinnützige Unternehmergesellschaft (hér eftir einnig nefnt "EBI gUG").

1.2 Eftirfarandi ákvæði innihalda skilyrði og umgengnisreglur um notkun þjónustunnar, stuðninginn sem og þátttöku í happdrætti og eru bindandi fyrir öll lögleg viðskipti og athafnir svipaðar löglegum viðskiptum sem fara fram milli EBI gUG og notanda. . Ennfremur setja skilmálar reglur um samskipti notenda sín á milli hvað samskipti og samskipti í og ​​í gegnum þjónustuna varðar.2. ViðbótarskilyrðiAwards

Þessum skilmálum og skilyrðum er bætt við skilmála fyrir einstaka vinninga eins og þeir eru birtir á www.ubi4all.eu.

3. Lögmætt tungumál

AwardsNetþjónusta EBI gUG er gefin út á ensku. Það veitir einnig þýðingu á önnur tungumál með sjálfvirkri þýðingu af GTranslate Inc. Af lagalegum ástæðum er aðeins frumtextinn á ensku löglegur. EBI gUG tekur ekki ábyrgð á efni þýtt af GTranslate Inc.

Awards

B. Notkunarskilmálar netþjónustunnar ubi4all.eu

1. Notkun þjónustunnarAwards

1.1 Notkun þjónustunnar („brimbretti“) er almennt leyfð öllum. Virk notkun felur einkum í sér skráningu í happdrætti skilyrðislausra grunntekna, sem á þeim tíma sem happdrættið fer fram er aðeins leyfð einstaklingum sem eru 16 ára eða eldri og búsettir í Evrópulandi.

2. Stöðvun verkefna/bannaðra verkefnaAwards

2.1 Notanda er skylt gagnvart EBI gUG að birta ekki efni sem er ólöglegs eðlis eða ólöglegt efni eða - af hvaða ástæðu sem er - sem ekki má framkvæma eða auglýsa í Þýskalandi eða aðeins undir ákveðnum skilyrðum. Í ljósi þessa eru sérstaklega verkefni sem og/eða efni þeirra falla undir eftirfarandi flokka óheimil:

 • áróðursaðferðir í skilningi þýskra laga og verkefni sem innihalda eða vísa til einkenna ólögbundinna stofnana;
 • verkefni þar sem innihald og/eða markmið beinist gegn frjálsu lýðræðisskipulagi eða hugmyndum um alþjóðlegan skilning;
 • verkefni þar sem efni mismunar fólki á grundvelli uppruna þess, útlits, hæfileika, kynhneigðar, kyns, félagslegs bakgrunns eða aldurs;
 • verkefni sem lýsa eða vísa til grimmilegra ofbeldisverka gegn mönnum eða dýrum á þann hátt að vegsama eða gera lítið úr slíkum ofbeldisverkum eða sem lýsa grimmilegu eða ómannúðlegu eðli verknaðarins á þann hátt sem brýtur í bága við mannlega reisn;
 • aðgerðir sem vegsama stríð;
 • verkefni sem, eða innihald þeirra, brýtur gegn mannlegri reisn, einkum með því að sýna eða lýsa fólki sem er eða var að deyja eða sem er eða varð fyrir alvarlegum líkamlegum eða andlegum þjáningum, þar sem raunverulegur atburður er sýndur án þess að það sé lögmætt áhuga á þessu formi lýsingar eða skýrslugerðar; samþykki er óviðkomandi;
 • verkefni sem brjóta í bága við eða ætlast er til að brjóti gegn vopnalögum;
 • verkefni sem lýsa eða lýsa börnum eða ungmennum í óeðlilegum kynjaáherslu, sem eru klámfengnar, einkum ef þær fela í sér ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi gegn börnum eða ungmennum eða kynferðislegt athæfi fólks með dýrum, svo og efni sem fyrir aðra ástæður brjóta í bága við reglur um vernd ungs fólks; þetta á einnig við um verkefni sem jafnvel vísa til eða gefa í skyn slíkt innihald og/eða markmið;
 • verkefni sem kynna leiki sem krefjast leyfis ríkisins eða sem fela í sér eða auglýsa keðjubréf, pýramídaspil, veðmál eða skyld mál;
 • verkefni sem eru móðgandi, ærumeiðandi eða á annan hátt móðgandi og/eða sýna kynþáttafordóma, gyðingahatur, and-íslamískar tilhneigingar;
 • Framkvæmt yrði verkefni sem brjóta í bága við réttinn til verndar friðhelgi einkalífs og návistar sem og réttinum til eigin ímyndar og/eða ógna eða á annan hátt beita aðra eða þrýsta á aðra á einhvern hátt;

Notanda er skylt, með hliðsjón af þessum lið 2.1, að skoða þau verkefni sem hann hyggst hætta.

3. Reglur um annað notendaefni / notendamyndirAwards

3.1 Ákvæði liðar 2.1 gilda að fullu um allt efni sem notandi setur á þjónustuna, þ.e. sérstaklega texta og myndir.

3.2 Notanda ber að huga sérstaklega að höfundarréttar- og aukahöfundaréttarstöðu þriðja aðila ef hann er ekki sjálfur höfundur viðkomandi efnis.

4. Notkunarréttur efnisAwards

4.1 Notandi sem setur efni í þjónustuna veitir EBI gUG framseljanlegan einfaldan, staðbundna og tímabundna notkunarrétt á efninu að því marki sem nauðsynlegt er fyrir rekstur þjónustunnar.

4.2 Með hliðsjón af þessu veitir notandi EBI gUG sérstaklega rétt til að gera viðeigandi efni tæknilega aðgengilegt þjónustunni til að sækja og gera nauðsynlegar afritanir (vistun á netþjónum o.s.frv.). Jafnframt veitir notandi EBI gUG rétt til að breyta innihaldi til að geta kynnt það betur á vefsíðunni. Jafnframt hefur EBI gUG rétt á að gera innihaldið aðgengilegt almenningi innan ramma þjónustunnar, til að senda og á annan hátt afrita innihaldið opinberlega, þar sem það felur einkum í sér að gera innihaldið aðgengilegt eða sendingu með því að flytja innihaldið á fastar eða farsímaútstöðvar. annarra notenda innan ramma sjálfvirkrar áskriftarþjónustu (push-þjónustu) eða endurheimtarþjónustu (pull-þjónustu) (td í gegnum netvarp, RSS-straum, Atom-straum, XML viðmót eða aðra tækni). Rétturinn til útsendingar telst einkum fela í sér rétt til að fjölfalda efni í þjónustunni með samfelldri flutningi gagna (straumspilun), þar á meðal möguleika á að haga straumnum þannig að gagnaútsending geti verið geymd af viðtakanda.

5. Notkun í atvinnuskyni / önnur óviðeigandi hegðunAwards

5.1 Þjónustan er eingöngu ætluð til einkanota. Notkun í viðskiptalegum og/eða viðskiptalegum tilgangi er óheimil. Þetta á einkum við um útboð á vörum eða þjónustu af einhverju tagi gegn greiðslu eða boð um að leggja fram samsvarandi tilboð og nafngiftir á virðisaukandi þjónustunúmerum (einkum 0900 númerum) eða virðisaukandi SMS númerum (Premium SMS). innan umfangs þjónustunnar. Bann þetta gildir á sama hátt í samskiptum notenda, að því tilskildu að umrædd samskipti fari fram með þjónustunni og virkni hennar, svo og um auglýsingar á vörum og þjónustu sem þriðju aðilar bjóða gegn greiðslu.

5.2 Ennfremur má notanda ekki nota neinar sjálfvirkar eða handvirkar aðferðir til að lesa, geyma, vinna úr, breyta, framsenda eða á annan hátt misnota gögn úr þjónustunni. Enginn tölvupóstur má stöðva.

5.3 Notandinn má ekki setja vírusa, Tróverji og samsvarandi forskriftir og forrit eða álíka skaðlegan kóða inn í þjónustuna. Einnig er bannað að senda ruslpóst.

5.4 Sérstaklega er birting, sending eða önnur miðlun persónuupplýsinga annarra notenda eða þriðja aðila einnig bönnuð.

6. Fréttabréf / AuglýsingarAwards

Ef beðið er um það sendir EBI gUG notanda tölvupóst á netfangið með viðeigandi millibili, sem inniheldur ritstjórnarupplýsingar frá og um tilboð EBI gUG (td að nýjar grunntekjur séu dregnar með hlutkesti). Ennfremur áskilur EBI gUG sér rétt til að upplýsa notandann með tölvupósti um eigin vörur og tilboð þriðja aðila. Notandi hefur möguleika á að afskrá sig að fréttabréfinu hvenær sem er, til dæmis með því að velja samsvarandi aðgerð í fréttabréfinu sjálfu eða með því að senda tölvupóst á info@ubi4all.eu.

7. Ábyrgð og ábyrgð notanda/útgáfu með tilliti til ólöglegs efnisAwards

7.1 Notandi ábyrgist gagnvart EBI gUG að hann/hún sé rétt og í aðstöðu til að framselja réttindin að því marki sem kveðið er á um í ákvæði 6. Notandi ábyrgist ennfremur gagnvart EBI gUG að hann/hún muni ekki setja neitt efni í þjónustuna hvers efnis efni eða efni brýtur í bága við ákvæði 4, 5 og 7.

7.2 Notandinn er einn ábyrgur fyrir öllu efni sem hann/hennar birtir sem og fyrir tilvist lagalegra staða sem þarf til þess. EBI gUG athugar ekki innihaldið sem notandinn birtir.

Frekari skaðabótakröfur EBI gUG hafa ekki áhrif.

8. Ábyrgð EBI gUGAwards

EBI gUG er í grundvallaratriðum ábyrgt samkvæmt lagareglum. Hins vegar gilda tvær takmarkanir: Ef tjón notandans verður vegna taps gagna ber EBI gUG ekki ábyrgð á því að svo miklu leyti sem tjónið hefði verið forðað með reglulegri og fullkominni öryggisafritun notanda á öllum viðeigandi gögnum. Sé um að ræða aðeins lítilsháttar gáleysi eða athafnaleysi er ábyrgð EBI gUG einnig útilokuð fyrir samningsóhefðbundnu eða ófyrirsjáanlegu tjóni, enda hafi tjónið ekki áhrif á líf, líkama eða heilsu.

9. Staðgengill umboðsmannaAwards

EBI gUG áskilur sér rétt til að nota þriðja aðila til að uppfylla samningsbundnar skyldur.
Awards
10. Brot á notkunarskilmálumAwards

EBI gUG áskilur sér rétt til að eyða efni sem er óheimilt samkvæmt þessum notkunarskilmálum sem og að vara notendur við brotum á þessum notkunarskilmálum til að hvetja notendur til að standa við skyldur sínar. Viðvaranir og stöðvun er send notanda í textaformi. Að auki getur verið lýst yfir óvenjulegri uppsögn á notendasambandi.

11. Uppsögn notendasamningsAwards

11.1 Notandasambandi getur notandi sagt upp hvenær sem er, af EBI gUG með tveggja vikna uppsagnarfresti. Báðir aðilar áskilja sér rétt til að segja samningnum upp án fyrirvara af góðum ástæðum. Fyrir hverja uppsögn þarf textaform, þ.e. að minnsta kosti einn tölvupóst.

11.2 Eftir uppsögn samnings verður öllum notendagögnum eytt, nema geymslu sé krafist af lagalegum ástæðum. Endurvirkjun er því ekki möguleg.

11.3 Ef EBI gUG lýsir yfir óvenjulegri uppsögn til notanda, er notanda óheimilt að endurskrá sig í þjónustuna nema með samþykki EBI gUG.

Awards

C. Skilyrði stuðningsmanna

1. MeginreglurAwards

1.1 EBI gUG hefur milligöngu um framlög stuðningsmanna til viðtakenda grunntekna (bótaþega) og safnar framlögum til að ná skipulagslegum tilgangi sínum.

1.2 Allar greiðslur styrktaraðila (eingreiðslur, núverandi greiðslur) í „pottinn fyrir grunntekjur“ eru í umsjón EBI gUG í sjóði og eru eingöngu notaðar fyrir hönd gjafa til greiðslu skilyrðislausra grunntekna til bótaþega.

1.3 Framlög eru notuð af EBI gUG eingöngu til að ná tilgangi sínum.

2. Ákvæði um afnot af greiðslum meðmælendaAwards

2.1 Stuðningsmenn geta ákveðið hvort eingreiðslur eða áframhaldandi greiðslur þeirra skuli veittar sem framlag í þágu EBI gUG eða sem gjöf í grunntekjupottinn eða hvernig greiðslu skuli skipt á milli þessara tveggja tilganga.

2.2 Sé ekki ákvæði um notkunina hefur EBI gUG rétt á að innheimta allt að 50% af greiðslunni sem framlag. Ef um er að ræða greiðslur upp á 1.000 € og meira mun EBI gUG spyrja stuðningsaðila hvernig eigi að nota greiðsluna, ef hægt er að ná sambandi.

3. Greiðslur í pott fyrir grunntekjurAwards

3.1 Greiðslur í grunntekjupottinn fara fram af styrktaraðili með þeim skilyrðum og fyrirmælum að EBI gUG annist þessa sjóði ásamt öllum öðrum greiðslum í grunntekjupottinn, í vörslu og aðskilið frá öðrum eignum sínum fyrir stuðningsmenn og framsóknarmenn. þær til viðtakenda skilyrðislausra grunntekna sem framlag stuðningsmanna. Flutningurinn er nafnlaus. EBI gUG mun hvorki gefa upp nöfn gjafa til styrkþega né nöfn styrkþega til gjafa.

3.2 Stuðningsmenn heimila EBI gUG að velja viðtakendur framlaga sinna úr umsækjendum. Valið er nú með hlutkesti.

3.3 Stuðningsmenn heimila EBI gUG að ákvarða upphæð framlaganna. Sem stendur eru grunntekjur upp á 9.600 € á hvern viðtakanda, sem greiðast með 12 mánaðarlegum greiðslum að upphæð 800 € hvor, dregnar með hlutkesti.

3.4 Við framsendingu framlaganna teljast greiðslur sem berast fyrst vera notaðar fyrst (fyrstur inn, fyrstur út) og dreift jafnt til allra viðtakenda viðkomandi framsendingar.

3.5 Stuðningsmenn falla frá kröfum um endurgreiðslu á greiðslum sem ekki hafa verið sendar í grunntekjupottinn. Ef EBI gUG hættir loks að veita skilyrðislausar grunntekjur, er eftirstöðvum af fjármunum í fjárvörslu, sem er lægri en sem nemur síðustu veittu grunntekjum, hægt að úthluta EBI gUG til að sinna skipulagslegum tilgangi þess.

3.6 Sönnun um rétta notkun

EBI gUG mun láta endurskoða af endurskoðanda rétta umsýslu og notkun fjármuna í grunntekjupottinum og birta niðurstöðu endurskoðunar í ársskýrslu sinni.

4. FramlögAwards

Framlög til EBI gUG verða eingöngu notuð í lögbundnum tilgangi. Ef þess er óskað munu gefendur fá kvittun fyrir framlag. Fyrir framlög til framsals til viðtakenda grunntekna er ekki hægt að gefa út gjafakvittun.

Awards

D. Skilyrði þátttöku í vinningsdrætti fyrir skilyrðislausar grunntekjur

1. HæfiAwards

1.1 Allir einstaklingar sem náð hafa 16 ára aldri og eru búsettir í Evrópulandi við skráningu eru gjaldgengir til þátttöku.

1.2 Allir einstaklingar sem hafa skráð sig í vinningsútdráttinn á www.ubi4all.eu með réttar gögn í skilningi persónuskilríkja, hafa samþykkt notkunarskilmálana og gefið samþykki sitt fyrir gagnavinnslu, taka þátt í yfirstandandi vinningsútdrætti .

1.3 Þeir sem ekki hafa lagt sitt af mörkum til fjármögnunar grunntekna með framlagi geta einnig tekið sérstaklega þátt. Það eru því engin tengsl á milli stuðningsins og möguleika á vinningi.

1.4 Hver einstaklingur getur aðeins tekið þátt einu sinni í happdrætti í gegnum vefsíðuna.

1.5 Virk þátttaka í happdrætti er aðeins veitt ef fullt nafn (öll fornöfn og eftirnöfn, eins og á gildu opinberu skilríki eða fæðingarvottorði), fæðingardagur þátttakenda og búsetuland hefur verið slegið inn alveg og rétt. í skráningareyðublaðinu.

1.6 Þátttaka í útdrætti er ekki tengd við kaup á neinum vörum eða notkun á neinni þjónustu.

2. Útilokun frá þátttökuAwards

2.1 Þeir sem þegar hafa fengið grunntekjur eða eru þegar með grunntekjur í skilningi þessara skilmála á útdráttardegi eru útilokaðir frá þátttöku.

2.2 Ef brotið er gegn þessum þátttökuskilyrðum áskilur EBI gUG sér rétt til að útiloka einstaklinga frá þátttöku í happdrætti.

2.3 Ef happdrættið eða þátttaka í henni er bönnuð á þátttökustað samkvæmt lögum eða öðrum reglugerðum er þátttaka frá þessum stað því miður ekki möguleg.

3. Framkvæmd happdrættisAwards

3.1 Dagsetningar happdrættanna og fjöldi úttekinna grunntekna í hverju tilviki eru tilkynntir á www.ubi4all.eu eða með pósti til notanda.

3.2 Happdrættin verða tekin upp og síðan gerð aðgengileg á netinu til að skoða. Nákvæm dagsetning happdrættisins verður tilkynnt á www.ubi4all.eu eða með pósti til notanda.

3.3 Einnig er hægt að sýna verðlaunaútdráttinn í beinni útsendingu á almennri aðgengilegri rás (td YouTube eða sjónvarpi) og síðan gera þær aðgengilegar til áhorfs á netinu.

3.4 Við þátttöku í happdrætti fá allir þátttakendur lottómiðanúmer sem send verða þeim í tölvupósti. Í almenna happdrættinu er mynduð vinningsnúmer fyrir hverja grunntekjur sem draga á út. Þátttakendur með miðanúmer sem samsvara einu af þessum vinningsnúmerum hafa unnið.

3.5 Réttarheimildir, td vegna meintra eða raunverulegra mistaka við framkvæmd happdrættisins, eru útilokuð.

4. AfgreiðslaAwards

4.1 Sigurvegarar verða látnir vita með tölvupósti. Fornafn þeirra og búsetuland verður birt á www.ubi4all.eu og öðrum rásum sem UBI4ALL stjórnar. Vinningshafarnir samþykkja sérstaklega þessa útgáfu.

4.2 Vinningshafar eru skuldbundnir til að sanna að upplýsingarnar sem veittar eru fyrir þátttöku (fullt nafn, fæðingardagur, búsetuland) séu sannar. Fæðingardagur og netfang verða ekki birt.

4.3 Ef vinningshafar svara ekki innan þriggja vikna frá því að þeir fengu tilkynningu um vinninginn, fellur tilkall þeirra til vinningsins niður. Þátttakendur bera ábyrgð á því að uppgefið netfang sé rétt.

4.4 Grunntekjur eru greiddar út með millifærslu á reikning á SEPA greiðslusvæði. Viðskiptakostnaður eða gjöld fyrir millifærslu með öðrum hætti verða dregin frá vinningnum.

4.5 Enginn lagalegur réttur er til greiðslu óskilyrtra grunntekna og ekki er krafist tilkynningar um vinninginn.

5. Ótímabært slit á happdrættinuAwards

5.1 EBI gUG áskilur sér rétt til að hætta við eða hætta happdrætti hvenær sem er án fyrirvara. EBI gUG nýtir sér þennan möguleika sérstaklega ef af tæknilegum ástæðum (td vírusum í tölvukerfi, meðhöndlun eða villur í vél- og/eða hugbúnaði) eða af lagalegum ástæðum er ekki hægt að tryggja rétta framkvæmd happdrættisins. Sé slík uppsögn af völdum hegðunar þátttakanda getur EBI gUG krafist bóta fyrir tjónið af völdum þessa aðila.

5.2 Uppfyllingar og bótakröfur þátttakanda ef lottóinu er hætt ótímabært eru undanskilin.

6. Verðlaun

6.1 Vinningshafar fá skilyrðislausar grunntekjur sem eru veittar í mánaðarlegum upphæðum í ákveðinn tíma. Fjöldi, upphæð og tímabil útdráttar grunntekna verður tilkynnt á www.ubi4all.eu eða með póstsendingum til notanda fyrir hverja útdrátt.

6.2 Greiðsla fer fram um mánaðamót. Fyrsti greiðslumánuður er næsti mánuður vinningsins, en í fyrsta lagi fyrsti mánuðurinn eftir að persónuupplýsingar hafa verið staðfestar.

6.3 Maður getur aðeins unnið einu sinni í sama happdrættinu.

6.4 Enginn réttur á eingreiðslu af vinningsupphæðinni er undir neinum kringumstæðum.

7. Viðbótarskilyrði fyrir einstakar happdrætti
Awards

Nánari skilyrði fyrir einstaka happdrætti verða auglýst með tilkynningu um viðkomandi happdrætti á www.ubi4all.eu eða með póstsendingum til notanda.

Awards

E. Lokaákvæði

1. PersónuverndAwards

Sjá www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Ábyrgð
Awards

2.1 Tilkynning um sigurvegara er án ábyrgðar.

2.2 EBI gUG sem skipuleggjandi ber enga ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlýst af þátttöku í happdrættinu eða óaðgengi að netþjóni, nema það sé vegna stórfelldu gáleysis eða vísvitandi aðgerða sem skipuleggjandi ber ábyrgð á.

3. Breyting á þessum skilyrðum, gildandi lögumAwards

3.1 EBI gUG áskilur sér rétt til að breyta skilyrðum hvenær sem er og án þess að tilgreina ástæður. Nýju skilyrðin verða send notanda með tölvupósti.

3.2 Nýju notkunarskilmálar teljast hafa verið samþykktir ef notandi mótmælir ekki gildi þeirra innan sex vikna frá móttöku tölvupósts. Andmælin verða að vera á textaformi. EBI gUG mun upplýsa notanda sérstaklega í tölvupósti um möguleika á andmælum, frest og afleiðingar aðgerðaleysis notanda. Ef notandi mótmælir hefur hvor aðili rétt á að segja upp notendasamningi í textaformi með þeim uppsagnarfresti sem gildir um venjulega uppsögn.

3.3 Möguleikinn á að breyta skilmálum og skilyrðum í samræmi við ofangreind ákvæði á ekki við um breytingar sem hafa áhrif á innihald og umfang kjarnanotkunar þjónustunnar í óhag fyrir notandann, né um innleiðingu nýrra skuldbindinga fyrir notandann. sem ekki voru áður sett fram í skilmálum. Ef breytingar verða á skilyrðum að þessu leyti mun EBI gUG bjóða upp á framhald notendasambandsins samkvæmt nýju skilyrðunum.

3.4 Samningssambandið milli EBI gUG og notandans/þátttakandans/áskrifandans sem og þessi skilyrði eru eingöngu háð lögum Þýskalands.

Awards
Staða: 07. júlí 2022